De faillissementsaanvraag als incasso dreigmiddel

De faillissementsaanvraag als incasso dreigmiddel

 

  1. Het faillissementsverzoek

Gaat uw debiteur, ondanks aanmaningen en sommaties, niet over tot betaling van uw onbetwiste vordering, dan zou het kunnen zijn dat uw debiteur verkeert in de toestand van te hebben opgehouden met betalen. Op grond hiervan heeft u het recht het faillissement van uw debiteur aan te vragen. Door het indienen van een faillissementsverzoek oefent u maximale druk uit op uw debiteur. Als hij namelijk niet failliet wil worden verklaard, dan zit er niets ander op dan gewoon uw vordering te betalen.

  1. Steunvordering

Een groot misverstand is dat er minimaal twee schuldeisers moeten zijn om het faillissement aan te kunnen vragen. Op het moment van aanvragen kunt u, zonder bekend te zijn met een andere schuldeiser, als enige schuldeiser het faillissement van uw debiteur aanvragen. Echter, om het faillissement daadwerkelijk te laten uitspreken, zal er wel een andere onbetaalde vordering bekend moeten zijn. Dat is de zogenoemde ‘steunvordering’.

  1. Advocaat

Een faillissementsverzoek is een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank en kan alleen door een advocaat worden gevoerd. Zodra u Fincare Incasso opdracht hebt gegeven een faillissementsverzoek in gang te zetten, zal het dossier uit handen worden gegeven aan Onze samenwerkende advocatenkantoren Een van de advocaten van Onze samenwerkende advocatenkantoren zal de benodigde gewaarmerkte uittreksels bij de gemeente (eenmanszaak, vof, privépersoon) en de kamer van koophandel opvragen. Het kan soms wel enkele weken duren, voordat deze uittreksels zijn ontvangen. Zodra de uittreksels zijn ontvangen, zal het faillissementsverzoek worden opgesteld en aan de rechtbank worden gezonden.

  1. Behandeling van het faillissementsverzoek

De rechtbank neemt het faillissementsverzoek in behandeling en bepaalt een datum voor de eerste mondelinge behandeling. De debiteur krijgt van de rechtbank een brief, waarin staat medegedeeld welke partij zijn faillissement heeft aangevraagd en wanneer de mondelinge behandeling van het faillissementsverzoek zal plaatsvinden.

De behandeling van het faillissementsverzoek kan vanaf de eerste zittingsdatum maximaal acht weken worden uitgesteld. De zaak wordt dan aangehouden. Mocht uw debiteur een faillissement willen voorkomen, dan heeft hij de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen. Om de druk op uw debiteur optimaal te houden, zal de advocaat in de regel een regeling treffen, die binnen de termijn van die acht weken valt.

  1. Faillietverklaring

Indien uw debiteur na indiening van het faillissementsverzoek niet tot betaling is overgegaan of geen betalingsregeling heeft getroffen, zal hij in de regel door de rechtbank in staat van faillissement worden verklaard. Een faillietverklaring heeft vaak verstrekkende gevolgen voor uw debiteur, zoals onder andere het verlies van de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen. Dit betekent dat uw debiteur geen invloed meer kan uitoefenen op dit vermogen. De curator beslist over wat er met het vermogen gaat gebeuren. Afhankelijk van de rechtsvorm waarin uw debiteur zijn bedrijf uitoefent, kan dit zowel het zakelijke als het privé vermogen van uw debiteur betreffen. Hij zal er daarom veel aan willen doen om een faillissement te voorkomen. De eenvoudigste manier voor uw debiteur om een faillissement te voorkomen, is door uw volledige vordering te betalen.

  1. Kosten

De kosten van de faillissementsaanvraag kunnen in de meeste gevallen op uw debiteur worden verhaald. In het geval dat uw debiteur echter op uw verzoek in staat van faillissement wordt verklaard, zijn deze kosten met betrekking tot de indiening van het faillissementsverzoek ‘preferent’. Om die reden worden deze kosten vaak door de curator aan u terugbetaald. Vanzelfsprekend dient er dan wel voldoende activa in de faillissementsboedel te zitten.

Wat doet een (gerechts)deurwaarder?

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

In het maatschappelijk verkeer is rechtszekerheid erg belangrijk. Rechtszekerheid betekent dat afspraken worden nagekomen. Dat zorgt ervoor dat een fietsenmaker een fiets durft te verkopen (hij kan er immers vanuit gaan dat voor de fiets wordt betaald) en dat wat de rechter bepaalt, wordt nageleefd. Bij dit laatste voorbeeld speelt de gerechtsdeurwaarder een belangrijke rol. Hij zorgt er voor dat afspraken worden nagekomen en hij zorgt ervoor dat datgeen wat de rechter bepaald heeft, ten uitvoer wordt gelegd.

 De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon. De gerechtsdeurwaarder verricht ambtelijke werkzaamheden, zogenoemde ambtshandelingen. Bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding, het betekenen van het vonnis en het leggen van beslagen. Deze werkzaamheden zien op de procesinleiding en de tenuitvoerlegging, dus het voorwerk, voordat een zaak bij de rechter komt, en het ten uitvoer leggen van het vonnis, om uiteindelijk datgeen wat de rechter bepaald heeft ten uitvoer te kunnen leggen.

 Het ambtelijk werk van de gerechtsdeurwaarder bestaat onder meer uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden) en het uitvoeren van door de rechter uitgesproken vonnissen en door speciaal aangewezen instanties uitgevaardigde dwangbevelen. In het vonnis of dwangbevel staat wat iemand moet betalen en waarom hij daarvoor is veroordeeld. Zo’n vonnis of dwangbevel zou natuurlijk iedereen rustig naast zich neer kunnen leggen, wanneer niet iemand was aangewezen om zonodig de nodige dwang uit te oefenen. De ambtenaar die hiervoor is aangesteld is de gerechtsdeurwaarder. Wordt dus niet aan het vonnis of het dwangbevel voldaan, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld het loon, de uitkering, het huis of de inboedel. Zo komt het geld dan alsnog binnen.

De gerechtsdeurwaarder heeft ook nog andere ambtelijke taken. Zo ontruimt hij bijvoorbeeld woningen op grond van een vonnis van de rechter, stelt hij goederen veilig in afwachting van een uiteindelijk vonnis, houdt hij toezicht bij openbare verkopingen en maakt hij processen-verbaal van constatering op. Al dit werk doet de gerechtsdeurwaarder in opdracht van particulieren, bedrijven, banken, instellingen en (semi-)overheid.

Om deze taken te mogen uitvoeren is de gerechtsdeurwaarder door de Kroon benoemd. Zo wordt de gerechtsdeurwaarder lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), wanneer de gerechtsdeurwaarder niet bekend is bij de beroepsorganisatie is het geen gerechtsdeurwaarder.

 

De gerechtsdeurwaarder moet, om zijn vak te mogen blijven uitoefenen, voldoen aan verschillende eisen. Zo moet hij zich houden aan de verschillende wet- en regelgeving, voldoen aan de Normen voor Kwaliteit en zich blijven bijscholen.

 

Naast het verrichten van ambtshandelingen is de gerechtsdeurwaarder ook bevoegd tot het verrichten van incassowerkzaamheden, de niet-ambtelijke werkzaamheden, zoals het versturen van incassobrieven.

 

 

 

deurwaarder Hoeksche Waard

deurwaarder Hoeksche Waard

Heeft u een deurwaarder nodig in de Hoeksche Waard ?

Worden uw openstaande facturen/huren/leningen of andere zaken niet betaald ?

Vraag nu een gratis incasso advies en offerte aan:

Nu een no-cure-no-pay* incasso starten ? no-cure-no-pay-incasso-starten

De incassofases in het kort uitgelegd:

– Wettelijke Sommatie inclusief incassokosten

– Minnelijke incassofase

– Uitbrengen dagvaarding

– Betekening dagvaarding

– Uitspraak van de rechter

– Uitvoer Vonnis

– Beslaglegging inboedel / inventatis / loon / auto’s / aandelen ed

U kunt via ons 1 van deze diensten afnemen of een totaal pakket zodat u weet welke kosten u kunt verwachten.

Wij zullen u zo goed mogelijk ondersteunen bij vragen en de te nemen (juridische)stappen en verwachte kosten.

Heeft u vragen ? Bel met 0186-684 971  of mail direct naar info@fincareincasso.nl

incasso bureau Hoeksche Waard

Fincare Incasso

Uw openstaande factuur wordt niet betaald ?

“Geef deze dan direct uit handen op basis van “no-cure-no-pay ”

 Onderzoek wijst uit dat hoe langer u wacht des te lastiger het is om de factuur geïncasseerd te krijgen !

Hoe werkt het ? Dien direct uw openstaande factuur in 

op basis van “no-cure-no-pay ”

Heeft u vragen ?  Bel met 0186-684 971

of mail direct naar info@fincareincasso.nl 

Fincare Incasso is een full-service incassobureau voor het incasseren van onbetaalde facturen, huren, leningen, verpandingen.

Wij hebben jarenlange ervaring met nieuwe en bestaande incasso vraagstukken van kleine tot grote bedragen.

Dit biedt voor u, als opdrachtgever, zekerheid ten aanzien van de continuïteit en snelheid van incasseren.

Incassobureau Oud-Beijerland

Incassobureau Oud-Beijerland

Uw openstaande factuur wordt niet betaald ?

“Geef deze dan direct uit handen op basis van “no-cure-no-pay *

 Onderzoek wijst uit dat hoe langer u wacht des te lastiger het is om de factuur geïncasseerd te krijgen !

Hoe werkt het ? Dien direct uw openstaande factuur in op basis van “no-cure-no-pay *

Heeft u vragen ?  Bel met 0186-684 971  of mail direct naar info@fincareincasso.nl

Incassobureau Oud-Beijerland is een full-service incassobureau voor het incasseren van onbetaalde facturen, huren, leningen, verpandingen.

Wij hebben jarenlange ervaring met nieuwe en bestaande incasso vraagstukken van kleine tot grote bedragen.

Dit biedt voor u, als opdrachtgever, zekerheid ten aanzien van de continuïteit en snelheid van incasseren.

Incassobureau Rijnmond

Incassobureau Rijnmond

Uw openstaande factuur wordt niet betaald ?

“Geef deze dan direct uit handen op basis van “no-cure-no-pay *

 Onderzoek wijst uit dat hoe langer u wacht des te lastiger het is om de factuur geïncasseerd te krijgen !

Hoe werkt het ? Dien direct uw openstaande factuur in op basis van “no-cure-no-pay *

Heeft u vragen ?  Bel met 0186-684 971  of mail direct naar info@fincareincasso.nl

Incassobureau Rijnmond is een full-service incassobureau voor het incasseren van onbetaalde facturen, huren, leningen, verpandingen.

Wij hebben jarenlange ervaring met nieuwe en bestaande incasso vraagstukken van kleine tot grote bedragen.

Dit biedt voor u, als opdrachtgever, zekerheid ten aanzien van de continuïteit en snelheid van incasseren.

Incassobureau Middelburg

Incassobureau Strijen

Incassobureau Strijen

Uw openstaande factuur wordt niet betaald ?

“Geef deze dan direct uit handen op basis van “no-cure-no-pay *

 Onderzoek wijst uit dat hoe langer u wacht des te lastiger het is om de factuur geïncasseerd te krijgen !

Hoe werkt het ? Dien direct uw openstaande factuur in op basis van “no-cure-no-pay *

Heeft u vragen ?  Bel met 0186-684 971  of mail direct naar info@fincareincasso.nl

Incassobureau Goes is een full-service incassobureau voor het incasseren van onbetaalde facturen, huren, leningen, verpandingen.

Wij hebben jarenlange ervaring met nieuwe en bestaande incasso vraagstukken van kleine tot grote bedragen.

Dit biedt voor u, als opdrachtgever, zekerheid ten aanzien van de continuïteit en snelheid van incasseren.

Incassobureau voor het MKB

Incassobureau voor het MKB

Uw klanten betalen niet op tijd of zelfs helemaal niet, een bekend probleem, zeker in deze tijd. Het is belangrijk dat u hier tegen optreedt maar niet ten koste van de klantrelatie. Fincare Incasso kan u helpen en bespreekt samen met u de aanpak: soft, ferm of hard.

No cure no pay Incasso – Wij werken op basis van no cure no pay, Uw klant debiteur betaalt de incassokosten omdat hij/zij nalatig is geweest en niet u.

Waarom kiezen voor Fincare Incasso – Direct, professioneel, betrokken bij onze opdrachtgevers, geen dure adviezen, jarenlange ervaring (ruim 12,5 jaar), geen kantoorkosten, geen abonnementsvorm.

Meer informatie ? Heeft u vragen of wilt u meer informatie over incasso voor het MKB ?

Stuur ons vrijblijvend een email info@fincareincasso.nl

Fincare Incasso no cure no pay incasso

incassobureau zeeland no cure no pay  incasso

Uw openstaande factuur wordt niet betaald ?

“Geef deze dan direct uit handen op basis van “no-cure-no-pay ”

 Onderzoek wijst uit dat hoe langer u wacht des te lastiger het is om de factuur geïncasseerd te krijgen !

Hoe werkt het ? Dien direct uw openstaande factuur in op basis van “no-cure-no-pay *

Heeft u vragen ?  Bel met 0186-684 971  of mail direct naar info@fincareincasso.nl

Fincare Incasso is een full-service incassobureau voor het incasseren van onbetaalde facturen, huren, leningen, verpandingen.

Wij hebben jarenlange ervaring met nieuwe en bestaande incasso vraagstukken van kleine tot grote bedragen.

Dit biedt voor u, als opdrachtgever, zekerheid ten aanzien van de continuïteit en snelheid van incasseren.