Gerechtelijke Incasso

Het kan soms noodzakelijk zijn om uw vordering te laten toetsen bij de kantonrechter.  Wij geven u vooraf een advies en een beoordeling of het starten van een juridische procedure zinvol is, daarbij is het van belang hoe sterk u zaak is en of er verhaalsmogelijkheden bij de debiteur zijn.

Verder dient u rekening te houden met de duur van de procedure, welke soms enige tijd in beslag kan nemen. Het kan voorkomen dat er door de tegenpartij verweer gevoerd gaat worden.

Na uw goedkeuring behandelen wij uw zaak vanaf het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht tot het moment dat het vonnis is geëxecuteerd

 

Voordelen

· Wij geven vooraf een gedegen beoordeling of het starten van een procedure zinvol is

· Wij stellen de dagvaarding op

· U wordt begeleid in het proces vanaf het opmaken van de dagvaarding tot de toewijzing van het vonnis.

· Wij monitoren na het vonnis het executietraject bij de gerechtsdeurwaarder.

 

Tarieven juridische procedure zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassowerkzaamheden (betekening deurwaarder, griffiegelden en executiemaatregelen ) alsmede de overige werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Deze kosten komen gedeeltelijk voor rekening van de verliezende partij, doch indien verhaal uiteindelijk ontbreekt, blijven ze voor uw rekening. De kosten voor het schrijven van de dagvaarding, de deurwaarder en griffierechten bij de rechtbank, dienen bij voorschot aan ons te worden voldaan.

Wilt u meer informatie over onze incasso services en wat Fincare Incasso voor u kan betekenen?

Neem dan direct contact met ons op via:

info@fincareincasso.nl