De faillissementsaanvraag als incasso dreigmiddel

De faillissementsaanvraag als incasso dreigmiddel

 

  1. Het faillissementsverzoek

Gaat uw debiteur, ondanks aanmaningen en sommaties, niet over tot betaling van uw onbetwiste vordering, dan zou het kunnen zijn dat uw debiteur verkeert in de toestand van te hebben opgehouden met betalen. Op grond hiervan heeft u het recht het faillissement van uw debiteur aan te vragen. Door het indienen van een faillissementsverzoek oefent u maximale druk uit op uw debiteur. Als hij namelijk niet failliet wil worden verklaard, dan zit er niets ander op dan gewoon uw vordering te betalen.

  1. Steunvordering

Een groot misverstand is dat er minimaal twee schuldeisers moeten zijn om het faillissement aan te kunnen vragen. Op het moment van aanvragen kunt u, zonder bekend te zijn met een andere schuldeiser, als enige schuldeiser het faillissement van uw debiteur aanvragen. Echter, om het faillissement daadwerkelijk te laten uitspreken, zal er wel een andere onbetaalde vordering bekend moeten zijn. Dat is de zogenoemde ‘steunvordering’.

  1. Advocaat

Een faillissementsverzoek is een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank en kan alleen door een advocaat worden gevoerd. Zodra u Fincare Incasso opdracht hebt gegeven een faillissementsverzoek in gang te zetten, zal het dossier uit handen worden gegeven aan Onze samenwerkende advocatenkantoren Een van de advocaten van Onze samenwerkende advocatenkantoren zal de benodigde gewaarmerkte uittreksels bij de gemeente (eenmanszaak, vof, privépersoon) en de kamer van koophandel opvragen. Het kan soms wel enkele weken duren, voordat deze uittreksels zijn ontvangen. Zodra de uittreksels zijn ontvangen, zal het faillissementsverzoek worden opgesteld en aan de rechtbank worden gezonden.

  1. Behandeling van het faillissementsverzoek

De rechtbank neemt het faillissementsverzoek in behandeling en bepaalt een datum voor de eerste mondelinge behandeling. De debiteur krijgt van de rechtbank een brief, waarin staat medegedeeld welke partij zijn faillissement heeft aangevraagd en wanneer de mondelinge behandeling van het faillissementsverzoek zal plaatsvinden.

De behandeling van het faillissementsverzoek kan vanaf de eerste zittingsdatum maximaal acht weken worden uitgesteld. De zaak wordt dan aangehouden. Mocht uw debiteur een faillissement willen voorkomen, dan heeft hij de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen. Om de druk op uw debiteur optimaal te houden, zal de advocaat in de regel een regeling treffen, die binnen de termijn van die acht weken valt.

  1. Faillietverklaring

Indien uw debiteur na indiening van het faillissementsverzoek niet tot betaling is overgegaan of geen betalingsregeling heeft getroffen, zal hij in de regel door de rechtbank in staat van faillissement worden verklaard. Een faillietverklaring heeft vaak verstrekkende gevolgen voor uw debiteur, zoals onder andere het verlies van de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen. Dit betekent dat uw debiteur geen invloed meer kan uitoefenen op dit vermogen. De curator beslist over wat er met het vermogen gaat gebeuren. Afhankelijk van de rechtsvorm waarin uw debiteur zijn bedrijf uitoefent, kan dit zowel het zakelijke als het privé vermogen van uw debiteur betreffen. Hij zal er daarom veel aan willen doen om een faillissement te voorkomen. De eenvoudigste manier voor uw debiteur om een faillissement te voorkomen, is door uw volledige vordering te betalen.

  1. Kosten

De kosten van de faillissementsaanvraag kunnen in de meeste gevallen op uw debiteur worden verhaald. In het geval dat uw debiteur echter op uw verzoek in staat van faillissement wordt verklaard, zijn deze kosten met betrekking tot de indiening van het faillissementsverzoek ‘preferent’. Om die reden worden deze kosten vaak door de curator aan u terugbetaald. Vanzelfsprekend dient er dan wel voldoende activa in de faillissementsboedel te zitten.